Jste zde

Dopis sboru 15.10.2020

Dopis sboru 15.10.2020

Milé sestry, milí bratři v Kristu,

v těchto dnech více než kdy jindy žijeme v nejistotě a sevření. Počty nakažených a hospitalizovaných stoupají. Tito nemocní nejsou pouhými čísly, ale lidskými osudy, z nichž možná některé známe osobně a hluboce se nás dotýkají. Myslím, že na rozdíl od jarní krize nás nyní také ohrožuje a oslabuje skleslost ducha. Očekávání, že se nemoc rychle přežene a vymizí, se ukázalo jako nepodložené a je jisté, že nás boj s touto nemocí bude stát mnoho životů, úsilí i financí.
Hledáme zdroje naděje, hledáme posilu a útěchu. Písmo svaté říká: Neboj se! Věř, doufej, spoléhej na evangelium! Většina biblických textů přitom vznikala za vyhlídek obdobně neradostných. Víra a naděje však nevěří na snadné a bezbolestné časy, ale na Boží světlo v temnotě, Boží lásku v bolesti, Boží pomoc ve vší tísni a zmatku. Bůh probouzí a posiluje lidský soucit, vzájemnost, solidaritu, obětavost. Víra nepůsobí změnu vnějších okolností, ale vysvobozuje ze skleslosti ducha a dává naději, že ve vší nejistotě a sevření se může přece jen dít něco, co má smysl a zaslíbení.

Nyní máme omezené možnosti, jak se setkávat tváří v tvář. O to více můžeme jeden na druhého myslet, jedni za druhé a za všechny bližní se modlit.
Neostýchejte se mi napsat nebo zavolat. Můžeme tak nést všechny starosti i radosti společně.

Pán Bůh vás opatruj a posiluj!

Pavla Jandečková