Jste zde

Pastorační (duchovní) služba

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Sedlci-Prčici nabízí

Pastorační (duchovní) službu
Tato služba je otevřena všem: nejen členům našeho sboru a naší církve, ale i členům jiných církví i těm, kdo nejsou členy žádné církve.

Evangelický sbor chce být společenstvím, ve kterém každý může nalézt své místo a otevřený prostor pro setkání nejen s Bohem, ale i s druhými lidmi.

Evangelický sbor chce být místem, kde člověk může vyjádřit svou vděčnost a radost a v těžkých obdobích života najít podporu a povzbuzení.

Pomoc můžete nalézt mezi přáteli ve sboru nebo je možné vyhledat sestru kazatelku.

Kazatelka je vám k dispozici a můžete se na ni obrátit:
- Když čelíte krizi, která nastala úmrtím v rodině, potížemi v partnerských a rodinných vztazích, závažným onemocněním, rozvodem atd.
- Když potřebujete pomoc v určité konkrétní oblasti a nevíte, na koho se obrátit.
- Když jste nemocní nebo vám onemocněl blízký člověk a přejete si návštěvu u nemocného
(v nemocnici či doma).
- Když jste přepracováni a cítíte se být unaveni ze svých aktivit v práci či ve svém osobním životě.
- Když vás zajímají duchovní otázky a témata a chcete si o nich promluvit.
- Když chcete mluvit o víře či nevíře.
- Když vás tíží nějaká vina.
- Když si chcete promluvit o něčem, co je pro vás důležité, a máte obavu z nepochopení a odmítnutí.
- Když máte z něčeho radost a chcete se o ni podělit.
- Když si chcete promluvit jen tak.

Kazatelka je vázána slibem mlčenlivosti.

Sestru kazatelku můžete kontaktovat kdykoli a domluvit si s ní setkání tam, kde vám to bude milé – na faře nebo ve svém domově.

Pavla Jandečková, Karla Burky 150, 257 92 Sedlec-Prčice
tel.: 604 185 520 e-mail: pavlajand@centrum.cz