Jste zde

Sborová setkání

Sborová setkání

Milí přátelé,
s radostí oznamujeme, že se v kapli opět konají bohoslužby.
Bohoslužebná setkání organizujeme za přísných hygienických a organizačních opatření: rozestupy mezi účastníky 2 metry (kromě rodinných příslušníků), desinfekce rukou, ochrana rouškou, zákaz podávání rukou, větrání a desinfekce prostoru a zpěvníků po skončení bohoslužeb.
Jménem staršovstva sboru: f. Pavla Jandečková

Bohoslužby
Bohoslužby jsou ústředním setkáním sboru. Scházejí se při nich všechny generace. Společně zpíváme, modlíme se, nasloucháme zvěsti písem svatých, slovu kázání. O svátcích slavíme svatou Večeři Páně. Očekáváme, že budeme navštíveni Boží milostí a posíleni ve víře, lásce a naději.
Jsme otevřeným společenstvím, k účasti na bohoslužebném shromáždění zveme všechny lidi. A jsme rádi, když jsou s námi také děti.
Bohoslužby se konají pravidelně každou neděli v 9:00, kromě 1. neděle v měsíci, kdy se konají „rodinné bohoslužby“ (pro děti i dospělé) – v 9:00.

Biblická hodina pro dospělé
Toto setkání je otevřené pro všechny zájemce o studium biblického textu. Zabýváme se širší souvislostí textu, jeho historickým a literárním pozadím, různými možnostmi překladu a výkladu. Společně se nad textem zamýšlíme a mluvíme o tom, co nám říká do života.

Biblická hodina pro děti
Seznamujeme děti se základními biblickými příběhy, tématy a osobnostmi, a to jim přiměřenou formou. Hrajeme hry, kreslíme, tvoříme, vyrábíme. Vytváříme společenství, vztahy důvěry, přátelství a otevřenosti. Jsme otevřené společenství, rádi mezi sebou přivítáme i ty, kdo nejsou členy žádné církve.
Scházíme se každý pátek od 17.00 do 17.45. několikrát do roka strávíme společně celý víkend na tzv. „víkendovkách“, kdy jsme v našem sboru nebo někam vyjedeme, společně vaříme, hrajeme hry, povídáme…V létě jezdíme na týdenní dětský tábor.

Konfirmandi
Děti starší 12 let řadíme mezi konfirmandy. Konfirmace je církevní slavnost, při níž církev uznává konfirmanda za samostatného věřícího a plnoprávného člena. Při konfirmaci (doslovně „utvrzení“) je konfirmand utvrzen ve víře, v níž byl (většinou v dětském věku) pokřtěn. Součástí konfirmační přípravy je ucelený výklad základů křesťanství. Ke schůzkám konfirmandů patří rozhovor a výchova k samostatnému a kritickému myšlení. Konfirmační příprava trvá 2 školní roky.