Svolání výročního volebního sborového shromáždění

Na neděli 19. září 2021 svolává staršovstvo výroční volební sborové shromáždění, při kterém jedním z bodů programu bude volba nového staršovstva. Kandidátní listina bude vyvěšena na nástěnce. Tam mohou členové připsat kohokoli z dalších členů sboru starších 21 let, kteří se aktivně účastní života sboru.

Jan 3;16

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Jan 3;16

Přihlásit se k odběru Sbor Sedlec-Prčice RSS